Linux - Ubuntu - jak nastavit xrdp (alternativa vnc)

Autor Serenity
Publikováno 21.06.2021
Kategorie linux
Stav Vyřešeno
Dobrý den,

mám na Ubuntu problém rozchodit tight VNC server (tightvncserver) pro více uživatelů. Navíc se VNC server pravidelně sekne a je nutný restart systemctl restart vncserver@1.service, což je na nic.

Může mně někdo poradit jako na ubuntu nastavit xrdp pro více uživatelů?

Díky moc


Odpovědi na dotaz 2

The English language is translated by machine - the translator can modify eg cited codes = it is better to use codes from the Czech original.

Linux - Ubuntu - how to set up xrdp (vnc alternative)

Good day,

I have a problem running a tight VNC server (tightvncserver) for multiple users on Ubuntu. In addition, the VNC server shuts down regularly and a restart is required systemctl restart vncserver@1.servicewhich is useless.

Can anyone advise me how to set up xrdp for multiple users on ubuntu?

Thanks a lot

RE: Linux - Ubuntu - jak nastavit xrdp (alternativa…

Autor Rusty
Publikováno 16.07.2021
Kategorie linux
Stav Zkontrolováno
Dobrý den,

nastavení xrdp na linux Ubuntu je velice jednoduché:

# instalace x11
apt install xfce4 xfce4-goodies
# instalace xrdp
apt install xrdp
# pridani uzivatele xrdp
adduser xrdp ssl-cert
# spusteni xrdp
systemctl start xrdp

# nastaveni firewalld
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=3389/tcp
firewall-cmd --reload

Pak už stačí jen na port 3389 s protokolem RDP dát připojit a lze použít přihlášení na libovolného uživatele bez dalšího nastavování.


2

The English language is translated by machine - the translator can modify eg cited codes = it is better to use codes from the Czech original.

Linux - Ubuntu - how to set up xrdp (vnc alternative)

Hi,

setting up xrdp on linux Ubuntu is very simple:

# install x11
apt install xfce4 xfce4-goodies
# install xrdp
apt install xrdp
# add user xrdp
adduser xrdp ssl-cert
#start xrdp
systemctl start xrdp

# firewalld settings
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=3389/tcp
firewall-cmd --reload

Then all you have to do is connect to port 3389 with the RDP protocol and you can use login to any user without further settings.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace