Linux Nginx - jak přesměrovat port 80 na 443 (http na https)

Autor Mindoles
Publikováno 12.02.2021
Kategorie linux
Stav Vyřešeno
Dobrý den,

potřeboval bych na linux webserveru nginx nastavit přesměrování a to takto:

1.) cokolv na port 80 přes http se přesměruje na port 443 s https
2.) co přijde na port 88 zevnitř, tak zůstane na portu 88

Díky


Odpovědi na dotaz 1

The English language is translated by machine - the translator can modify eg cited codes = it is better to use codes from the Czech original.

Linux Nginx - how redirect port 80 to 443 (http to https)

Hi,

I would need to set up redirection on the linux webserver nginx as follows:

1.) anything on port 80 via http is redirected to port 443 with https
2.) what comes to port 88 from the inside stays on port 88

Thanks

RE: Linux Nginx - jak přesměrovat port 80 na 443 …

Autor Oxytocin
Publikováno 30.03.2021
Kategorie linux
Stav Zkontrolováno
Ahoj,

takové přesměrování by jsi pro webserver nginx mohl udělat takto:


server {
listen 80;
server_name app.superuser.cz www.app.superuser.cz;
return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
listen 88;
root /var/www/is/www;
index index.php index.html;
server_name app.superuser.cz www.app.superuser.cz;

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
client_max_body_size 999M;
}

location ~ \.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
}

location ~ /\.ht {
deny all;
}

listen 444 ssl;
listen 443 ssl; # managed by Certbot
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/www.app.superuser.cz/fullchain.pem; # managed by Certbot
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/www.app.superuser.cz/privkey.pem; # managed by Certbot
include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot
}


1

The English language is translated by machine - the translator can modify eg cited codes = it is better to use codes from the Czech original.

Linux Nginx - how redirect port 80 to 443 (http to https)

Hi,

you could do such a redirect for the nginx webserver as follows:


server {
listen 80;
server_name app.superuser.cz www.app.superuser.cz;
return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
listen 88;
root /var/www/is/www;
index index.php index.html;
server_name app.superuser.cz www.app.superuser.cz;

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
client_max_body_size 999M;
}

location ~ \.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
}

location ~ /\.ht {
deny all;
}

listen 444 ssl;
listen 443 ssl; # managed by Certbot
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/www.app.superuser.cz/fullchain.pem; # managed by Certbot
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/www.app.superuser.cz/privkey.pem; # managed by Certbot
include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot
}
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace