Linux - Apache nenačítá/nemůže nalézt soubory (404 Not Found)

Autor Vit01
Publikováno 17.12.2020
Kategorie linux
Stav Vyřešeno
Priorita Nízká
Dobrý den,
mám teď závažný problém a doufám, že mi zde někdo poradí. Mám školní projekt, který je v rámci OS Debian (spravován přes Putty) a běží mi na Apache2 serveru nejmenovaná nainstalovaná aplikace. Dnes jsem při snaze nastavit smime pro Mutt zadával příkazy smime_keys, smime_keys init,­.....Od té doby, když si nechám načíst v prohlížeči stránku, tak se mi zobrazi index.php ale bez kaskádových stylů. Když chci však načíst jinou stránku aplikace, tak mi tu danou stránku ani nenajde. V prohlížečové konzoli mám celý list s chybovou hláškou ,,Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)''. Mám dojem, že je potřeba něco udělat s mod_mime, ale nejsem si jistý. Prosím o jakoukoliv pomoc. Jsem v této problematice velice nezkušený, tak se případně omlouvám, jestli zde nějak špatně popisuji věci.
Zatím jsem se v tom moc nevrtal, jelikož by to možná způsobilo ještě větší škody.
Děkuji


Odpovědi na dotaz 1

The English language is translated by machine - the translator can modify eg cited codes = it is better to use codes from the Czech original.

Linux - Apache does not load / cannot find files (404 Not Found)

Good day,
I have a serious problem now and I hope that someone here will advise me. I have a school project that is within the Debian OS (managed via Putty) and I have an unnamed application installed on the Apache2 server. Today, when trying to set smime for Mutt, I entered the commands smime_keys, smime_keys init, ..... Since then, when I have a page loaded in the browser, I see index.php but without cascading styles. However, if I want to load another page of the application, it will not even find that page for me. In the browser console, I have a complete sheet with the error message "Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)". I feel like something needs to be done with mod_mime, but I'm not sure. Please for any help. I am very inexperienced in this issue, so I apologize if I somehow misrepresent things.
So far, I haven't drilled much, as it might do even more damage.
Thank you

RE: Linux - Apache nenačítá/nemůže nalézt soubory …

Autor Rusty
Publikováno 17.12.2020
Kategorie linux
Stav Zkontrolováno
Dobrý den,

s nastavováním mod_mime nemám zkušenosti, navíc nevidím souvislost mezi mutt a mod_mime, ale jako první bych se podíval na poslední logy Apache:
tail /var/log/apache2/error_log

Dále by to chělo vidět nastavení virtualhostu projektu např.
cat /etc/apache2/sites-enabled/virtualhost.conf

Bez toho nebude možné pomoci


1

The English language is translated by machine - the translator can modify eg cited codes = it is better to use codes from the Czech original.

Linux - Apache does not load / cannot find files (404 Not Found)

Hi,

I have no experience setting up mod_mime, moreover I don't see the connection between mutt and mod_mime, but first I would look at the latest Apache logs:
tail /var/log/apache2/error_log

Furthermore, it would like to see the virtual host settings of the project, e.g.
cat /etc/apache2/sites-enabled/virtualhost.conf

Without it, it will not be possible to help
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace