Web - připojení není privátní - certifikát označen jako nedůvěryhodný - ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Autor Egon
Publikováno 18.11.2020
Kategorie windows
Stav Vyřešeno
Priorita Nízká
Dobrý den,

mám problém u jedné webové stránky s http zobrazit její obsah, mám tam dvě chyby, zkoušel jsem Chrome, Firefox, Edge a všude stejné. Mohu prosit o pomoc? Děkuji

CHYBA 1
Vaše připojení není privátní
Útočníci se možná pokoušejí ukrást vaše informace z example.com (například hesla, zprávy nebo platební karty).
NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

CHYBA 2
Certifikát webové stránky byl zamítnut
Certifikát používaný serverem byl označen jako nedůvěryhodný a připojení není bezpečné.
Zkuste to později nebo prostřednictvím jiného připojení k internetu.
Přístup na tuto stránku byl zablokován.
Eset


Odpovědi na dotaz 3

The English language is translated by machine - the translator can modify eg cited codes = it is better to use codes from the Czech original.

Web - connection not private - certificate marked as untrusted - ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Hi,
I have a problem with one website with http display its content, I have two errors there, I tried Chrome, Firefox, Edge and the same everywhere. Can I ask for help? Thank you

ERROR 1
Your connection is not private
Attackers may be trying to steal your information from example.com (such as passwords, messages, or credit cards).
NET :: ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

ERROR 2
Website certificate has been revoked
The certificate used by the server has been marked as untrusted and the connection is not secure.
Please try again later or through another internet connection.
Access to this page has been blocked.
Eset

RE: Web - připojení není privátní - certifikát…

Autor Hyacint
Publikováno 26.11.2020
Kategorie windows
Stav Zkontrolováno
Dobrý den,

použitý certifikát pro HTTPS není důvěryhodný. Dříve to šlo velice jednoduše v prohlížeči odkliknout - stačilo dát vím o tom, chci přesto na web vstoupit. Dnes to tak jednoduše nejde.

Postup pro Chrome:
- při zobrazené hlášce napište poslepu kamkoliv na stránce text "thisisunsafe"3

The English language is translated by machine - the translator can modify eg cited codes = it is better to use codes from the Czech original.

Web - connection not private - certificate marked as untrusted - ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Hi,

the certificate used for HTTPS is not trusted. Previously, it was very easy to click in the browser - just let me know about it, I still want to enter the site. It's not that simple today.

Here's how for Chrome:
- when the message is displayed, blindly write the text "thisisunsafe" anywhere on the page
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace