Linux - mount: /mnt/ssd: unknown filesystem type 'LVM2_member'

Autor Jamarcus
Publikováno 21.10.2020
Kategorie linux
Stav Vyřešeno
Dobrý den,

dnes mi havaroval disk, na kterém mně běželo několik let Kubuntu. Během práce na mě vyskakovali hlášky, že je system read-only. Za běhu jsem provedl základní zálohu ssd, ale není tam všechno.

Po rebootu system nenaběl, dostal jsem se jen na busybox. Provedl jsem tedy instalaci Kubuntu na nový disk a pak se rozhodl dostat data z ssd.

Připojení luks oddílu proběhlo přes cryptsetup v pořádku, ale mount nefunguje:
sudo mount /dev/mapper/ssd /mnt/ssd
mount: /mnt/ssd: unknown filesystem type 'LVM2_member'.

Kontrola přes fsck a e2fsck chyby nenašla. Díky za pomoc


Odpovědi na dotaz

The English language is translated by machine - the translator can modify eg cited codes = it is better to use codes from the Czech original.

Linux - mount: /mnt/ssd: unknown filesystem type 'LVM2_member'

Good day,

today my drive crashed on which Kubuntu had been running for several years. While working, I received messages that the system was read-only. I made a basic ssd backup at runtime, but not everything is there.

After the reboot, the system did not charge, I only got on the busybox. So I installed Kubuntu on a new disk and then decided to get the data from ssd.

The connection of the luks partition was successful via cryptsetup, but mount does not work:
sudo mount /dev/mapper/ssd /mnt/ssd
mount: /mnt/ssd: unknown filesystem type 'LVM2_member'.

Checking via fsck and e2fsck did not find any errors. Thanks for the help

RE: Linux - mount: /mnt/ssd: unknown filesystem type …

Autor Jamarcus
Publikováno 21.10.2020
Kategorie linux
Stav Zkontrolováno
Nakonec se mně mount podařil úspěšně tímto sledem příkazů a záloha byla úspěšná:

lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 111,8G 0 disk
├─sda1 8:1 0 731M 0 part
├─sda2 8:2 0 1K 0 part
└─sda5 8:5 0 111,1G 0 part
└─ssd 253:2 0 111,1G 0 crypt
sdb 8:16 0 931,5G 0 disk
├─sdb1 8:17 0 512M 0 part /boot/efi
├─sdb2 8:18 0 1K 0 part
└─sdb5 8:21 0 931G 0 part /
sdc 8:32 0 1,8T 0 disk
└─sdc1 8:33 0 1,8T 0 part
└─md7 9:7 0 1,8T 0 raid1
└─data 253:1 0 1,8T 0 crypt /mnt/data
sdd 8:48 0 1,8T 0 disk
└─sdd1 8:49 0 1,8T 0 part
sde 8:64 0 2,7T 0 disk
└─sde1 8:65 0 2,7T 0 part
└─iscsi 253:0 0 2,7T 0 crypt /mnt/iscsi


-----------------------------
sudo mount -o ro /dev/mapper/ssd /mnt/ssd
mount: /mnt/ssd: unknown filesystem type 'LVM2_member'.


--------------------------------
sudo lvmdiskscan
sudo: lvmdiskscan: command not found
sudo apt install lvm2


----------------------------------
sudo lvmdiskscan
/dev/mapper/iscsi [ <2,72 TiB]
/dev/sda1 [ 731,00 MiB]
/dev/mapper/data [ <1,82 TiB]
/dev/mapper/ssd [ 111,07 GiB] LVM physical volume
/dev/sda5 [ 111,07 GiB]
/dev/md7 [ <1,82 TiB]
/dev/sdb1 [ 512,00 MiB]
/dev/sdb5 [ 931,01 GiB]
/dev/sde1 [ <2,72 TiB]
2 disks
6 partitions
1 LVM physical volume whole disk
0 LVM physical volumes


----------------------------------
sudo lvscan
inactive '/dev/kubuntu-vg/root' [110,11 GiB] inherit
inactive '/dev/kubuntu-vg/swap_1' [980,00 MiB] inherit


----------------------------------
sudo vgchange -ay
2 logical volume(s) in volume group "kubuntu-vg" now active


----------------------------------
sudo mount -o ro /dev/kubuntu-vg/root /mnt/ssd


----------------------------------
ls /mnt/ssd
bin dev initrd.img lib64 mnt root snap tmp vmlinuz
boot etc kdeinit5__0 lost+found opt run srv usr vmlinuz.old
cdrom home lib media proc sbin sys var


The English language is translated by machine - the translator can modify eg cited codes = it is better to use codes from the Czech original.

Linux - mount: /mnt/ssd: unknown filesystem type 'LVM2_member'

In the end, I managed mount successfully with this sequence of commands and the backup was successful:

lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 111,8G 0 disk
├─sda1 8:1 0 731M 0 part
├─sda2 8:2 0 1K 0 part
└─sda5 8:5 0 111,1G 0 part
└─ssd 253:2 0 111,1G 0 crypt
sdb 8:16 0 931,5G 0 disk
├─sdb1 8:17 0 512M 0 part /boot/efi
├─sdb2 8:18 0 1K 0 part
└─sdb5 8:21 0 931G 0 part /
sdc 8:32 0 1,8T 0 disk
└─sdc1 8:33 0 1,8T 0 part
└─md7 9:7 0 1,8T 0 raid1
└─data 253:1 0 1,8T 0 crypt /mnt/data
sdd 8:48 0 1,8T 0 disk
└─sdd1 8:49 0 1,8T 0 part
sde 8:64 0 2,7T 0 disk
└─sde1 8:65 0 2,7T 0 part
└─iscsi 253:0 0 2,7T 0 crypt /mnt/iscsi


-----------------------------
sudo mount -o ro /dev/mapper/ssd /mnt/ssd
mount: /mnt/ssd: unknown filesystem type 'LVM2_member'.


--------------------------------
sudo lvmdiskscan
sudo: lvmdiskscan: command not found
sudo apt install lvm2


----------------------------------
sudo lvmdiskscan
/dev/mapper/iscsi [ <2,72 TiB]
/dev/sda1 [ 731,00 MiB]
/dev/mapper/data [ <1,82 TiB]
/dev/mapper/ssd [ 111,07 GiB] LVM physical volume
/dev/sda5 [ 111,07 GiB]
/dev/md7 [ <1,82 TiB]
/dev/sdb1 [ 512,00 MiB]
/dev/sdb5 [ 931,01 GiB]
/dev/sde1 [ <2,72 TiB]
2 disks
6 partitions
1 LVM physical volume whole disk
0 LVM physical volumes


----------------------------------
sudo lvscan
inactive '/dev/kubuntu-vg/root' [110,11 GiB] inherit
inactive '/dev/kubuntu-vg/swap_1' [980,00 MiB] inherit


----------------------------------
sudo vgchange -ay
2 logical volume(s) in volume group "kubuntu-vg" now active


----------------------------------
sudo mount -o ro /dev/kubuntu-vg/root /mnt/ssd


----------------------------------
ls /mnt/ssd
bin dev initrd.img lib64 mnt root snap tmp vmlinuz
boot etc kdeinit5__0 lost+found opt run srv usr vmlinuz.old
cdrom home lib media proc sbin sys var
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace