Android Studio - emulator: Warning: Quick Boot / Snapshots not supported on this machine

Autor BeckyHill
Publikováno 04.05.2020
Kategorie android
Stav Vyřešeno
Ahoj,

učím se pracovat s Android Studio. Mám za sebou už nějaké programování v PHP a s Pythonem a zatím jsem nepoznal horší vývojový nástoj pro začáteční pochopení než Android Studio...

Už pár týdnů mám snahu rozjet v Android studiu nějakou základní aplikaci a nedocílil jsem toho, aby mě AVD device zobrazilo jakoukoliv aplikaci, ani hello world, ani nic ze samplů... Po nějaké době to vždy vzdám a pak se k tomu vrátím...

Mám starší procesor Pentium Dual Core E5700, stáhnul jsem AVD. Zkoušel jsem to původně na Ubuntu a pak si řekl, že to chce asi spíš Windows 10, a bez tak to nejde ani tam. Chyby ve Windows jsou:

Emulator: Warning: Quick Boot / Snapshots not supported on this machine. A CPU with EPT + UG features is currently needed. We will address this in a future release.

Emulator: dsound: Could not initialize DirectSound

Emulator: dsound: Reason: No sound driver is available for use, or the given GUID is not a valid DirectSound device ID

Emulator: audio: Could not init `dsound' audio drive


Odpovědi na dotaz

The English language is translated by machine - the translator can modify eg cited codes = it is better to use codes from the Czech original.

Android Studio - emulator: Warning: Quick Boot / Snapshots not supported on this machine

Hi,

I'm learning to work with Android Studio. I already have some programming in PHP and with Python and so far I have not known a worse development tool for initial understanding than Android Studio ...

I have been trying to start a basic application in the Android studio for a few weeks now and I have not achieved that the AVD device will show me any application, not even hello world, or any of the samples ... After a while I always give it up and then I will come back to it .. .

I have an older Pentium Dual Core E5700 processor, I downloaded AVD. I originally tried it on Ubuntu and then said to myself that it probably wants Windows 10, and without it it doesn't even work there. Windows errors are:

Emulator: Warning: Quick Boot / Snapshots not supported on this machine. A CPU with EPT + UG features is currently needed. We will address this in a future release.

Emulator: dsound: Could not initialize DirectSound

Emulator: dsound: Reason: No sound driver is available for use, or the given GUID is not a valid DirectSound device ID

Emulator: audio: Could not init `dsound' audio drive

RE: Android Studio - emulator: Warning: Quick Boot /…

Autor Oxytocin
Publikováno 18.05.2020
Kategorie android
Stav Zkontrolováno
Ahoj,

jasný, chápu. Problém "Warning: Quick Boot / Snapshots not supported on this machine" v Android Studio způsobuje právě starší procesor. Řešením bude ve tvém případě stáhnout AVD Google API level < 21. Určitě to pojede, ale bude to pomalé...


The English language is translated by machine - the translator can modify eg cited codes = it is better to use codes from the Czech original.

Android Studio - emulator: Warning: Quick Boot / Snapshots not supported on this machine

Hi,

clear, I understand. The problem "Warning: Quick Boot / Snapshots not supported on this machine" in Android Studio is caused by an older processor. The solution in your case will be to download AVD Google API level < 21. It will definitely work, but it will be slow ...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace