Mikrotik - VPN pomocí IKEv2 - nefunguje připojení

Co nejvíce stručné řešení pro vývojáře a linux administrátory

Na superuser.cz nenaleznete žádný zbytečný obsah, vždy se jde přímo k věci, denně se zde objevují nové problémy a jejich řešení...

Začít používat

Mikrotik - VPN pomocí IKEv2 - nefunguje…

18.11.2019 napsal Božek

Vyřešeno Mikrotik - VPN using IKEv2 - connection does not work
Ahoj všem. Pomozte zoufalému :-) Nastavil jsem si snad dobře Mikrotik pro přístup VPN pomocí IKEv2 Přímo přes Windows. Bohužel mi to nefunguje. Pokus o připojení proběhne hláškou, kterou nemůžu nikde na netu najít a tak si s ní nevím rady "Přihlašovací údaje pro ověření pro výměnu klíčů po internetu jsou nepřijatelné". Přitom podle logu mi to certifikát, který jsem si v MKT vygeneroval bere...

Předem díky za pomoc!

The English language is translated by machine - the translator can modify eg cited codes = it is better to use codes from the Czech original.

Mikrotik - VPN using IKEv2 - connection does not work

Hi to all. Help desperate :-) I have set up Mikrotik well for VPN access using IKEv2 Directly through Windows. Unfortunately, it doesn't work for me. Attempt to connect will be through a message that I can not find anywhere on the net so I do not know with it "Login credentials for the exchange of keys over the Internet are unacceptable". Yet, according to the log, the certificate I generated in MKT takes me ...

Thanks in advance for your help!

Zobrazit odpovědi

Nejlépe hodnocení uživatelé
Hanz

Počet UP: 5142

React: 224

Rusty

Počet UP: 2365

React: 105

OL3G

Počet UP: 1651

React: 65

Strosmajer

Počet UP: 502

React: 31

Oxytocin

Počet UP: 303

React: 27

SYSTEM

Počet UP: 443

React: 27

Hyacint

Počet UP: 43

React: 22

Odpovědi na dotaz

RE: Mikrotik - VPN pomocí IKEv2 -…

18.11.2019 odpověděl Strosmajer (update 24.02.2020)

Zkontrolováno

Ahoj,

problém bude třeba hledat spíše na Windows a tam jsou naše znalosti omezené. Doporučuji hledat řešení anglicky, mělo by to být: "IKE authentication credentials are unacceptable".

PS: Podle fóra mikrotiku by mělo být ve WIndows nastaveno toto:
- CA cert musí být nainstalován jako důvěryhodný kořenový
- klient cert musí být importován do globálního úložiště
- šifrování - požadováno
- autorizace - cert

The English language is translated by machine - the translator can modify eg cited codes = it is better to use codes from the Czech original.

Mikrotik - VPN using IKEv2 - connection does not work

Hi,

the problem will have to be looked for rather on windows and there are our knowledge limited. I recommend looking for a solution in English, it should be: "IKE authentication credentials are unacceptable".

PS: According to the Microtics Forum, the following should be set in WIndows:
- CA cert must be installed as a trusted root
- The cert client must be imported into the global repository
- encryption - required
- authorization - cert
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace