Linux terminál (bash) - pokročilé příkazy

06.01.2017 napsal Hanz (update: 25.02.2018)
Upozornění: Tento článek je starý, nerevidovaný a nelze ho komentovat.

Linux terminál (bash) - pokročilé příkazy


Malý pomocník poskytující přehled o pokročilých příkazech v terminálu (bashi) v Linuxu.


Pokročilé příkazy (linux bash)Disky, oddíly, mount

Detekce vadných bloků - badblocks -v /dev/sda
Informace o místě u mountnutých zařízeních - df -Th
Informace o mountu a závislostech - findmnt
Informace o teplotě disku - hddtemp /dev/sda
Informace ze SMARTu - smartctl -a /dev/sda
Informovat jádro o nové tabulce oddílů - partprobe
Ladění FS parametrů ext2,3,4 - tune2fs
Správa GPT oddílů - gdisk /dev/sda
Správa LVM disků - lvm
Správa MBR oddílů - fdisk -l /dev/sda
Mountnutí/připojení oddílů - mount /dev/sda1 /mnt/hdd
Nastavení parametrů disku - hdparm
Velikost adresáře - du -sh /adresar
Volné místo na disku - df -h
Vytvoření filesystemu - mkfs
Výpis blokových zařízení - lsblk


Jádro (kernel)

Informace o jsderných modulech modinfo
Informace o verzi jádra - uname -r
Informace z bufferu jádra - dmesg -T
Loadne jaderné moduly - modprobe
Monitor procesů při zavádění nového zařízení - udevadm monitor
Unloadne jaderné moduly - modprobe -r
Upgrade jádra - yum upgrade kernel
Výpis aktuálně načtených jaderných modulů - lsmod


Obecné

Hard reset - echo b > /proc/sysrq-trigger
Hardlink - vytvoření - ln /cil /nazev-linku
Informace o loadu (1m, 5m, 15m) - load
Informace o procesoru - lscpu
Informace o prostředí - env
Informace o loginech, vypnutích - last (last -R user, last -x shutdown...)
Informace o typu příkazu - type příkaz
Informace o USB zařízeních - lsusb
Lokalizace příkazu - which příkaz
Nastavení aliasu - alias novyprikaz='staryprikaz'
Nalezení balíčku, který poskytuje daný příkaz - yum whatprovides prikaz
Plánované spuštění úlohy (jednorázově) - úloha | at 22:00
Proměnné prostředí - echo $PATH
Statistiky z virtuální paměti - vmstat
Symlink - vytvoření - ln -s /cil /nazev-linku
Trasování/ladění programu - strace
Vyhledávání v bash_history - ctrl+R
Vyhledávání v man - man -k hledany-text
Vymazání bash_history - cat /dev/null > ~/.bash_history && history -c
Výpis PCI zařízení - lspci -k
Zobrazení historie příkazů - history (napsání !číslo spustí příkaz)
Zobrazení stavu operační paměti - free -m
Zobrazení závislostí na knihovnách - lddOprávnění a uživatelé

Editace oprávnění použití sudo - visudo
Informace o ACL oprávnění - getfacl /adresar
Informace o aktuálních přihlášeních - w
Informace UID a GUID uživatele - id user
Nastavení práv 771 - chmod 771 /adresar
Nastavení práv ACL rwx pro hanz - setfacl -m user:hanz:rwx /adresar
Nastavení vlastníka a skupiny - chown user:group /adresar
Smazání uživatele včetně dat - userdel -r user


Práce se soubory

Archiv tar - dekomrese - tar -xvf zdroj.tar -C /cil
Archiv tar - komrese - tar -cvf /root/cil.tar /zdroj
Porovnání souborů - diff
Vyhledání souborů .mp3 usera hanz - find / -user hanz -iname "*.mp3"
Vzdálené kopírování - scp -r /zdroj root@server2:/cil
Vzdálené kopírování - rsync -av /zdroj root@server2:/cil
Zobrazení otevřených souborů - lsof


Procesy a služby
Doba provedení příkazu - time příkaz
Kill signály - kill -l
Povolení služby po bootu - systemctl enable sluzba
Prioritizace běžícího procesu (-20 až 19) - renice -n 15 -p 123
Prioritizace nového procesu (-20 až 19) - nice -n -5 backup.sh
Stav služby - systemctl status sluzba / service status sluzba
Stav všech služeb - service --status-all (systemctl list-units --type service --all)
Zabití všech procesů dle názvu - killall -15 proces
Zabití procesu dle PID - kill -15 PID
Zmrazení úlohy / obnovení / stav - Ctrl+Z / bg / jobs
Zobrazení informací o IPC - ipcs
Zobrazení nejaktivnějších procesů - top (k - kill, r - renice)
Zobrazení všech procesů - ps aux (ps fax = závislosti)
Zobrazení všech procesů dle využití RAM - ps aux --sort -rss
Sítě

Kontroler NetworkManageru - nmcli
TUI kontroler NetworkManageru - nmtui
Zobrazení iptables pravidel - iptables -L -n -v
Zobrazení IP adresy - ip a
Zobrazení routovací tabulky - ip r
Zobrazení statistik sítě - netstat -ant
Zobrazení statistik soketů - ss -lt (naslouchací TCP porty)


Textové soubory

Texty - čtení konce souboru - tail
Texty - čtení malého souboru - cat
Texty - čtení začátku souboru - head
Texty - pokročilé vzorové hledání - awk
Texty - počet řádků, slov, znaků - wc
Texty - řazení textu/výsledků - sort
Texty - stránkování - less
Texty - stream editor - sed
Texty - transformace znaků - tr
Texty - vyhledávání - grep -v -e '^#' -e '^$' /etc/samba/smb.conf
Texty - výřez v souboru - cut

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace