Tématické články, primárně Linux a Dev (vývoj)

Co nejvíce stručné řešení pro vývojáře a linux administrátory

Na superuser.cz nenaleznete žádný zbytečný obsah, vždy se jde přímo k věci, denně se zde objevují nové problémy a jejich řešení...

Začít používat

Článek

Instalace a použití Node.js, npm, Socket.IO, React, Express

V tomto článku si heslovitě popíšeme instalaci Node.js, npm (správce balíčků Node.js), Socket.IO, React a Express. Dále si ukážeme základní použití Node.js pro úplné začátečníky. Instalace Instalace Node.js apt install nodejs Instalace npm apt install npm Instalace Socket.IO npm install socket…
Článek

Linux LVM - vytvoření nového oddílu

Situace: Máme stroj s GNU/Linux a pro správu diskového prostoru používáme LVM (Logical Volume Management). Na disku máme nevyužité místo a chceme ho přiřadit novému oddílu (LVM adding a new partition). Konkrétně v našem případě chceme na disku /dev/sda vytvořit další oddíl sda3 a ten přidat do LVM…
Článek

Linux - jak spouštět PHP přes FastCGI

Situace: Používáme Linux webserver s PHP 7, konkrétně používáme distribuci CentOS a balíček rh-php71-fpm. PHP je spouštěné jako modul webserveru Apache (Server API = Apache 2.0 Handler). Nyní chceme nastavit, aby PHP bylo obsluhované přes protokol FastCGI (Server API = FPM/FastCGI ) pomocí balíčku…
Článek

Linux: Spouštění OpenVPN klienta automaticky jako služby

Modelový příklad: Máme linux server na kterém potřebujeme spouštět openvpn klienta jako službu. Jak na to? Co bude potřeba? Stačí pouze kompletní ovpn profil přesunout do /etc/openvpn, soubor .ovpn přejmenovat na .conf a nastavit automatické spouštění přes systemctl. #přesunout celý openvpn…
Článek

PostgreSQL - vytvoření databáze, uživatele a oprávnění

V předešlém článku jsem nakousl instalaci PostgreSQL na Linuxu, nyní se podíváme na vytvoření databáze, uživatele a oprávnění. #Přihlášení do postgres konzole sudo -u postgres psql #Vytvoření postgres uživatele "uzivatel" sudo -u postgres createuser uzivatel #Vytvoření postgres databáze …
Článek

PHP OOP: Základy objektového programování – metody

Aby seriál o objektově orientovaném programování v PHP dával nějaký smysl, tak je třeba logicky tento díl věnovat metodám a vysvětlení pseudo proměnné $this se šipkou... PHP OOP - co je to metoda? Metoda (function) představuje v objektově orientovaném programování funkce daného objektu a určuje…
Článek

PHP OOP: Základy objektového programování – objekty

V návaznosti na předešlý článek, který se věnuje třídám v objektově orientovaném programování, poposkočíme na to co jsou to ty objekty. PHP OOP - co je to objekt? Objekt je instancí dané třídy, skládá se z vlastností a operací. Pomocí atributů se pak definují konkrétní hodnoty objektu (instance…
Článek

PHP OOP: Základy objektového programování - třídy

Základní myšlenkou objektově orientovaného programování (OOP) je pohled na program jako na systém objektů = tzn. podobně jako vnímáme náš svět. V tomto článku se podíváme na definici a vytvoření třídy, atributů třídy, autoloader tříd a tři typy viditelnosti. PHP OOP - co je to třída? Třída …
Článek

Šifrovací programy a nástroje: Které jsou nejbezpečnější?

Na tomto webu jsme již nakousli poměrně dost možností ochrany dat pomocí šifrování, nyní je čas na shrnutí nabytých informací v přehledu výhod a nevýhod daných šifrovacích nástrojů (programů). CryFS (90%) CryFS šifruje na úrovni souborů, data pak ukládá do malých bloků (kontejnerů), jedná se…
Článek

Linux CentOS 7 jako webserver - Apache, Nginx, PHP, MariaDB (MySQL), PostgreSQL

Další velmi strohý návod pro zprovoznění webserveru na CentOS 7 - instneme a rozjedeme si balíčky Apache, Nginx, PHP 5 (PHP 7), databázi MariaDB (MySQL) a PostgreSQL. Neopomeneme ani phpMyAdminem, ani phpPgAdmine, ba ani virtualhosty... - - - APACHE (či NGINX) yum install epel-release…
Článek

Git - základy práce s gitem na serveru

V předchozím článku jsme si ukázali naprosté základy pro práci s gitem lokálně. Nyní se podíváme na umístění současného git repositáře na linux server, naklonování projektu na lokální stanici a jak pak změny nahrávat zpět na server. Článek předpokládá, že máte v síti nějaký linux server, ke…
Článek

Linux RAID: Nastavení zrcadlení disků přes mdadm

V následující modelové situaci provedeme nastavení zrcadlení disků (RAID 1 - mirror) /dev/sdc a /dev/sdb jako softwarový raid s nástrojem mdadm. Zkrácené to znamená následující - nainstalovat balíčky initramfs-tools a mdadm, vytvoření GPT oddílu pomocí gdisk, překopírování rozložení oddílů 1:1 mezi…
Článek

Git - začínáme pracovat s gitem

V tomto článku se podíváme na praktický výtah základních příkazů pro práci s verzovacím systémem Git. Pro podrobnější informace je vhodné si přečíst manuál na oficiálních stránkách gitu, který je dokonce i v českém jazyce a následující článek z něj čerpá. Provedeme nastavení uživatelského profilu v…
Článek

Linux: K čemu slouží kořenové (root) adresáře? (FHS)

Teď se podíváme na GNU/Linux z pohledu úplného začátečníka, který si určitě nejednou položil dotaz: "K čemu slouží všechny ty kořenové (root) adresáře? Vždyť adresáře bin, boot, sbin, var, etc, lib nedávají žádný smysl jako na Windows". Linux friendly uživatel by mu odvětil, že tato struktura…
Článek

Linux CentOS 7: Instalace Python 3.6, Python 3.4, pip3.4, Selenium a Mozilla GeckoDriver

V tomto krátkém návodu se podíváme na instalaci Pythonu 3.6 a 3.4 s nástrojem Selenium (umožňuje automatizovaně pracovat s webovými aplikacemi) a Mozilla GeckoDriveru (pro ovladání Firefoxu ze Selenia) na GNU/Linux CentOS 7. . . Python 3.6 Instalace Python 3.6 na CentOS 7 yum install gcc cd…
Článek

Linux CentOS: Nastavení VNC serveru pro více uživatelů

Na GNU/Linux je jednou z možností připojení uživatele k VNC serveru, aby mohl pracovat ve svém X rozhraní (X Window System, X11 desktop), použití balíčku x11vnc (článek). Pokud je však na daném Linux stroji více uživatelů, kteří chtějí pracovat souběžně na svých profilech, tak x11vnc již nevyhovuje…
Článek

Python 2.díl: Práce s databází MySQL (SELECT, UPDATE, INSERT)

Ve druhém díle seriálu věnovanému programovacímu jazyku Python se podíváme na spolupráci pythonu s databází MySQL (MadiaDB). V příkladech si ukážeme SELECT, INSERT a UPDATE, dále použití proměnných, cykly FOR a WHILE, metody fetchone() a fetchall(). Pro připojení k databázovému serveru MySQL je…
Článek

Python 1.díl: Základy (proměnné, vstup, výstup, větvení, operátory, cykly)

V následujícím článku se podíváme v příkladech na naprosté základy použití víceparadigmatického, vysokoúrovňového, dynamického, interpretovaného programovacího jazyka Python. Ukážeme si deklaraci proměnné, vstup od uživatele (input), výstup (print), cykly (while a for), větvení (if, elif, else),…
Článek

Linux: Šifrujeme data a disky (LUKS, EncFS, eCryptFS)

V dnešní době by člověk neměl být lhostejný k zabezpečení svých soukromých dat, prosté heslo do notebooku citlivá data rozhodně nezabezpečí v případě jeho odcizení. Chcete-li útočníkovi alespoň stížit čitelnost vašich dat, je třeba se poohlédnout možnostech jejich zašifrování. V tomto článku se…
Článek

Windows a Linux: Šifrujeme soubory (data) pomocí GPG klíčů (PGP)

Pokud hledáte jednoduchý nástroj na šifrování souborů (přílohy emailů, soubory na flash disku, na citlivé dokumenty...), jako vhodný kandidát se nabízí šifrování pomocí GPG klíčů (PGP). Tato technologie je navíc kompatibilní mezi Windows, Linux či iOS. V článku si ukážeme jak provést v Linuxu a…
Článek

Linux: Instalace Veracrypt GUI

Instalace balíčku Veracrypt na linuxový systém je neuvěřitelně primitivní záležitost. Následující klikací návod byl proveden na distribuci Linux Mint. - - - 1.) Rozbalíme tar balíček a spustíme poklepáním skript veracrypt-setup-gui 2.) V okně zvolíme Run in terminal 3.) Install…
Článek

Linux: Přidání a nastavení statické routy (IP směrování)

V následujícím článku se podíváme na základní statické routování na linuxových systémech, kdy provedeme proroutování sítí ve dvou situacích. Linux routování - ukázky použití Zobrazení směrovací tabulky ip r s či netstat -rn - Přidání statické routy do sítě 192.168.4.0 přes eth2 ip route…
Článek

Linux: Bash (shell) skripty 1. díl - základy (proměnné, echo, read, uvozovky, parametry, argumenty)

Každý skript pro bash musí mít na první řádce definováno, že interpretrem je právě bash a to pomocí #!/bin/bash. K editaci v terminálu (bashi) je vhodné používat vim, který umí barevně rozlišovat syntaxi. Mimo terminál je patrně nejlepší volbou editor Atom. Skript by měl být uložen s koncovkou .sh…
Článek

Email chyba: 550 Please see OpenSPF.org

Co znamená, když se vrátí email s chybovým hlášením 550 Please see openspf.org? Chybové hlášení: 5.5.0 Please see SPF From: odesilatel@priklad.cz Sent: Wednesday, February 24, 2017 10:57 AM To: presmerovana@schranka.cz Subject: Předmět ----- The following addresses had permanent fatal…
Článek

Linux: Virtualizace KVM a CentOS

Podívejme se na základní použití a správu VM ve virtualizaci pomocí KVM (Kernel-based Virtual Machine), kterou poskytuje samotné linuxové jádro. Vezmeme v příkladech letem světem instalaci potřebných KVM balíčků, vytvoření VM hostů, jejich správu a síťové nastavení. Před instalací KVM je dobré…
Článek

Linux: Instalace, odinstalace a operace s RPM balíčky

V následujícím článku se podíváme na instalaci, odinstalaci a další potřebné operace s RPM balíčky (RPM = Red Hat Package Manager). Instalace a odinstalce RPM balíčku #Instalace RPM balíčku yum install package.rpm #Nový příkaz rpm -Uvh package.rpm #Starý příkaz #Odinstalace RPM balíčku …
Článek

Linux terminál (bash) - pokročilé příkazy

Malý pomocník poskytující přehled o pokročilých příkazech v terminálu (bashi) v Linuxu. Pokročilé příkazy (linux bash) Disky, oddíly, mount Detekce vadných bloků - badblocks -v /dev/sda Informace o místě u mountnutých zařízeních - df -Th Informace o mountu a závislostech - findmnt …
Článek

Ze života: Nejde mi outlook

Nedávno mně volali z jedné nejmenované firmy, že se stala tragédie - na všech PC nefunguje Outlook, internet však jde. Po příjezdu na místo zjišťuji stav - na třech PC je Windows 10 a Outlook 2016 s tím, že je všude nastavená jedna emailová schránka přes IMAP. Outlook se tváří, že je vše v…
Článek

Thunderbird: Jak používat PGP/GPG šifrování emailů?

Na tomto webu jsme se již postupem používání PGP šifrování emailů věnovali (viz link), to se však týkalo jen Outlooku ve Windows. Dnes se podíváme na návod základního použití PGP/GPG šifrování emailů v Thunderbirdu (IceDove). Návod se tedy týká Linuxu i Windows. První co je nutné provést, tak…
Článek

MikroTik: Základní nastavení routeru

Modelová situace: Chceme MikroTik router nastavit pro místní LAN 192.168.25.0/24 s porty 2 - 4 v bridgi, port 1 poslouží jako WAN (10.0.0.139) a brána bude 10.0.0.138. Nastavíme NAT maškarádu, DHCP server s poolem 100-200 a základní firewall pravidla. Jako první provedeme úplný reset routeru =…
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace